Wyjazd na obóz sportowy o profilu piłka nożna odbędzie się dnia 1 sierpnia 2020r. Zbiórka o godz. 9:00 na parkingu przy skrzyżowaniu ulic Aleja Jana Pawła II oraz Aleja Konstytucji 3 Maja.

Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do zabrania ze sobą oświadczenia związanego z Covid-19 podpisanego przez rodzica bądź opiekuna prawnego (plik z oświadczeniem do pobrania).

Tylko osoba posiadająca podpisane powyższe oświadczenie będzie mogła wejść do autokaru. Oświadczenia będą zbierane przez TRENERÓW wiodących poszczególnych roczników przed wejściem do autokaru.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie zabierania ze sobą smartwatch, telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych !!!