Akademia Piłkarska TALENT Białystok

Zarząd Akademii Piłkarskiej TALENT Białystok

Prezes Akademii
Piłkarskiej "TALENT"

Janusz Kaczmarz

690913999


Członek zarządu Akademii Piłkarskiej „TALENT”

Piotr Matys

690 912 999


Członek zarządu Akademii Piłkarskiej „TALENT”

Bartosz Jurkowski

690 917 999


Członek zarządu Akademii Piłkarskiej „TALENT”

Dzidosław Żuberek

690 916 999


Kontakt z trenerami poszczególnych drużyn Akademii:

2003
Jacek Markiewicz – 604 171 517
markiewicz@aptalent.pl
2004
Mateusz Woroniecki – 698 466 070
woroniecki@aptalent.pl

Bartosz Jurkowski – 690 917 999
jurkowski@aptalent.pl
2005
Dariusz Gołdowski – 690 005 918
goldowski@aptalent.pl

Michał Tchórznicki – 507 705 705
tchorznicki@aptalent.pl
Bartosz Jurkowski – 690 917 999
jurkowski@aptalent.pl
2006
Dariusz Gołdowski – 690 005 918
goldowski@aptalent.pl

Michał Tchórznicki – 507 705 705
tchorznicki@aptalent.pl
2007
Kamil Makowski – 690 918 999
makowski@aptalent.pl

Grzegorz Nowajczyk – 530 165 921
nowajczyk@aptalent.pl
2008
Tomasz Klimczuk – 693 864 441
klimczuk@aptalent.pl

Piotr Matys – 690 912 999
matys@aptalent.pl
2009
Dzidosław Żuberek – 690 916 999
zuberek@aptalent.pl

Mateusz Woroniecki – 698 466 070
woroniecki@aptalent.pl
2010
Mateusz Woroniecki – 698 466 070
woroniecki@aptalent.pl
Dzidosław Żuberek – 690 916 999
zuberek@aptalent.pl
2011
Dzidosław Żuberek – 690 916 999
zuberek@aptalent.pl

Anna Trusewicz – 606 682 287
trusewicz@aptalent.pl
Piotr Matys – 690 912 999
matys@aptalent.pl
2012
Wojciech Hajduczenia – 509 422 597
hajduczenia@aptalent.pl
Michał Laskowski
2013
Dariusz Gołdowski – 690 005 918
goldowski@aptalent.pl

Michał Tchórznicki – 507 705 705
tchorznicki@aptalent.pl
Marta Sieliwonik – 606 749 916
sieliwonik@aptalent.pl
Tomasz Klimczuk – 693 864 441
klimczuk@aptalent.pl
2014
Dariusz Gołdowski – 690 005 918
goldowski@aptalent.pl

Michał Tchórznicki – 507 705 705
tchorznicki@aptalent.pl
Marta Sieliwonik – 606 749 916
sieliwonik@aptalent.pl
Tomasz Klimczuk – 693 864 441
klimczuk@aptalent.pl

Boiska i hale treningowe

Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych
ul. Słonimska 47/1, Białystok

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Kościelna 3, Białystok

Stadion Miejski
ul. Słoneczna 1, Białystok

Boisko Pieczurki
ul. Pieczurki, Białystok

Szkoła Podstawowa NR 5
ul. Kamienna 15, Białystok