Uwaga rodzice/opiekunowie – w ramach przypomnienia

                                   § 3

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Akademii

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek.Rodzic/opiekun prawny ma do wyboru dwie opcje opłat : do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości 100% ustalonej składki miesięcznej przeznaczonej na rozwój Akademii oraz po 15-tym dniu każdego miesiąca, ale nie później niż do ostatniego dnia tego miesiąca. W tym drugim przypadku powyższa wpłata zostaje zwiększona o kwotę 20 złotych. Informacja dotycząca wysokości opłaty podawana jest w momencie przystąpienia do grona członków Akademii