Drodzy rodzice i opiekunowie!

 


Zarząd Akademii Piłkarskiej „Talent” Białystok uprzejmie przypomina, że zgodnie z par.3 , pkt 4 Regulaminu Akademii, sezon piłkarski
rozpoczyna się 1.08.2019 i trwa do końca roku szkolnego 2020 i dotyczy wszystkich członków naszej Akademii.

W związku z powyższym prosimy o regularne i systematyczne wpłaty na konto Akademii począwszy od 1.08.2019.

Z wyrazami szacunku Zarząd Akademii.