Zarząd Akademii Piłkarskiej TALENT uprzejmie informuje, że od dnia 01.03.2018r opłatę miesięczną za Akademię prosimy dokonywać na rachunek bankowy nr:
72 2490 0005 0000 4600 6450 5585
Alior Bank

W tytule przelewu podajemy:
„Rocznik dziecka … nazwisko i imię… miesiąc i rok za który płacimy… Działalność statutowa”
 
Przypominamy że zgodnie z regulaminem


§ 3
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Akademii

4.Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek.
Rodzic/opiekun prawny ma do wyboru dwie opcje opłat : do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości 100% ustalonej składki miesięcznej przeznaczonej na rozwój Akademii oraz po 15-tym dniu każdego miesiąca, ale nie później niż do ostatniego dnia tego miesiąca. W tym drugim przypadku powyższa wpłata zostaje zwiększona o kwotę 20 złotych. Informacja dotycząca wysokości opłaty podawana jest w momencie przystąpienia do grona członków Akademii
5.Brak opłaty opisanej w $3 pkt. 4 skutkuje skreśleniem z listy członków Akademii. Ponowne przystąpienie do członkostwa Akademii wiąże się z poniesieniem wszystkich opłat, które ponosi nowo przybyły zawodnik.


W przypadku gdy 15-sty dzień miesiąca wypada w sobotę/niedzielę lub święta, termin wpłaty wydłuża się do 17-stego dnia każdego miesiąca.
Zarząd Akademii Piłkarskiej TALENT