Projekt zakłada budowę ulicy z polbruku o dł. 250 m, budowę miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
Realizacja projektu umożliwi rodzicom i ich dzieciom lepszy dojazd na treningi oraz dodatkowe miejsca parkingowe.