Szanowni Rodzice i Opiekunowie !!!

Pośpiech, z jakim mamy do czynienia na co dzień, sprawia, że czasami zdarza się coś przeoczyć lub o czymś zapomnieć. W związku z tym, że pojawiają się nieścisłości, Zarząd AP Talent Białystok, dbając o sprawne funkcjonowanie Akademii, w strukturach której jest Państwa dziecko, pragnie jeszcze raz przypomnieć:

  • W jaki sposób powinien poprawnie brzmieć opis w tytule przelewu na konto Akademii wskazane na stronie www.aptalent.pl w zakładce KONTAKT;
  • Jakie obowiązują terminy wpłat;
  • Jakie obowiązują wysokości kwot wpłacanych przez Państwa na konto Akademii Piłkarskiej Talent.

Prosimy potraktować nasz apel jako uprzejme przypomnienie z naszej strony.

                                                                                       Zarząd Akademii Piłkarskiej TALENT Białystok

1. Tytuł wpłaty:

  • Rok urodzenia dziecka; Nazwisko i Imię; miesiąc, którego dotyczy; Opłata na rozwój Akademii.
  • Przykład: 

2010, Nowak Jan, za wrzesień, Opłata na rozwój Akademii.

 2. Terminy wpłat:

  • Do 15.dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem LIPCA) – 100% kwoty z pkt.3
  • Po 15.dniu każdego miesiąca (z wyjątkiem LIPCA) – 100% kwoty z pkt.3 plus 20zł.

3. Informacja dotycząca wysokości wpłat na konto Stowarzyszenia jest podawana w momencie przystąpienia do grona członków Akademii. Jest ona uzależniona od:

  • Rodzeństwo będące w strukturach Akademii (100% kwoty za każde dziecko minus 20zł);
  • Uczestnik klasy sportowej o profilu piłka nożna, w której opiekunem jest trener Akademii Piłkarskiej TALENT (w Szkole Podstawowej lub Liceum) – (100% minus 10zł);
  • Pozostali – (100% kwoty miesięcznej)

     Informujemy także, że od dnia 01.10.2020 roku zostanie uruchomiony numer telefonu: 

690 006 231

z którego będą Państwo otrzymywali informacje dotyczące płatności. W razie pytań z tym związanych, prosimy o kontakt telefoniczny na ten numer. Na SMS-y nie odpowiadamy.

Poniżej przypominamy fragment regulaminu, który mówi o płatnościach:

§3

       ……….

3. Sezon piłkarski w Akademii Piłkarskiej TALENT trwa od 1 sierpnia do końca roku szkolnego następnego roku i za te miesiące należy dokonywać opłaty.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek. Rodzic/opiekun prawny ma do wyboru dwie opcje opłat : do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości 100% ustalonej składki miesięcznejprzeznaczonej na rozwój Akademii oraz po 15-tym dniu każdego miesiącaale nie później niż do ostatniego dnia tego miesiąca. W tym drugim przypadku powyższa wpłata zostaje zwiększona o kwotę 20 złotych. Informacja dotycząca wysokości opłaty podawana jest w momencie przystąpienia do grona członków Akademii.

……….

8. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 4 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z Zarządem Akademii Piłkarskiej Talent.