Administracja

Mariola Łupińska

• Magister Politechniki Białostockiej kierunek Automatyka i robotyka ze specjalnością Automatyka przemysłowa
• Inżynier Politechniki Białostockiej kierunek Edukacja techniczno – informatyczna ze specjalnością Techniki informatyczne i multimedialne
• Przygotowanie pedagogiczne na Uniwersytecie w Białymstoku
• Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna na Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku
• Studia podyplomowe Pedagogika wczesnoszkolna na Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku
• Studia podyplomowe na kierunku Matematyka w szkole w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii Stosunków Międzynarodowych
• Nauczyciel informatyki i techniki
• Kurs Pierwszej pomocy
• Extranet, ProTrainUp – System Zarządzania Klubem Sportowym
• Kurs Wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
• Szkolenie „Bezpieczne przetwarzanie wizerunku uczniów w placówkach oświatowych” 
• Szkolenie „Praktyczne i teoretyczne aspekty RODO
• Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w edukacji” 
• Kurs doskonalący „Administrowanie usługą Office 365”
• „Certified Microsoft Innovative Educator”