Szanowni Rodzice!

W związku z wątpliwościami dotyczącymi organizacji obozu sportowego, informujemy, że wyjazd młodzieży odbywa się w porozumieniu i za zgodą dyrektora szkoły. Uczestnictwo w obozie należy traktować jako typową wycieczkę szkolną, która ma prawo odbywać się w ciągu roku szkolnego, jeśli spełnia określone wymagania tzn. ma określony cel edukacyjny (dydaktyczny, wychowawczy oraz opiekuńczy), realizowane są treści podstawy programowej, zorganizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i bezpieczeństwa, w tym zasadami reżimu sanitarnego, a dyrektor szkoły wyraził zgodę na taką formę wyjazdu. Liczba wycieczek oraz ich forma jest zależna od potrzeb i podlega indywidualnej decyzji ze strony szkoły. W trakcie wyjazdu, w tym przypadku obozu, nie obowiązuje dotychczasowy plan lekcji, a zajęcia odbywają się zgodnie z nowym, zmienionym harmonogramem. Nie należy obawiać się, że czas spędzony na obozie sportowym w ciągu roku szkolnego, w jakimkolwiek stopniu będzie zagrażał realizacji treści podstawy programowej. Będzie ona realizowana, ale w innym zakresie i z większym naciskiem na rozwój psychomotoryczny dziecka. Ma to szczególne znaczenie w okresie pandemii, gdzie przeważa edukacja zdalna, a aktywność ruchowa i relacje społeczne schodzą na dalszy plan. Wobec tego zasadne jest korzystanie z alternatywnych form edukacji, jaką daje chociażby udział dziecka w obozie sportowym.

Zarząd Akademii
Piłkarskiej TALENT Białystok